Lietuvos neonatologijos asociacija
Įmonės kodas: 300663183
Eiveinių g.2, Kaunas
Tel.:+37037326899.
El. paštas: neonatologijos.asociacija@gmail.com

Sąskaita: Danske bankas LT65 7400 0248 6942 3810