Lietuvos neonatologijos asociacija
Įmonės kodas: 300663183
Eiveinių g.2, Kaunas
Tel.:+37037326899.
El. paštas: janina.ribeliene@gmail.com
Sąskaita: Danske bankas LT65 7400 0248 6942 3810