LNA nariais laikomi visi asmenys, sumokėję nario mokestį iki einamųjų metų kovo 1 dienos.

Nario mokesčio mokėjimas